top of page

Visselblåsartjänsten

 

UniQ's visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter. Det ger oss möjlighet att vidta åtgärder och är ett viktigt verktyg för att leva upp till våra värderingar. 

  

För oss är det en självklarhet att ta ansvar och att alla som har kontakt med UniQ ska känna sig trygga och behandlas med respekt. Längre ner på sidan finns en länk till UniQ's visselblåsarformulär. Innan du går dit, rekommenderar vi att du noggrant läser igenom informationen om visselblåsning. 

 

Vem kan rapportera & vad kan rapporteras?

 

Grunden för att använda vår visselblåsarfunktion är att du ska ha eller ha haft en arbetsrelaterad relation till UniQ. Det kan inkludera olika roller som anställd, praktikant, arbetssökande, konsult eller före detta anställd, samt leverantör. Det är viktigt att notera att du som visselblåsare är skyddad både före, under och efter din tid i UniQ. 

  

Du kan använda visselblåsarfunktionen för att rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter inom UniQ, inklusive om du misstänker sådana situationer. Dessa kan omfatta områden som: 

  

  • Olagliga aktiviteter 

  • Ekonomisk brottslighet, såsom felaktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer eller förskingring 

  • Mutor eller korruption 

  • Jäv 

  • Situationer som allvarligt påverkar enskilda individers liv och hälsa 

  • Situationer som allvarligt påverkar UniQ's vitala intressen. 

  

För ärenden som rör exempelvis missnöje på arbetsplatsen, alkohol- eller drogmissbruk eller mobbning, uppmanar vi dig att istället vända dig till din närmaste chef eller använda UniQ's vanliga rapporteringsvägar. Synpunkter & klagomål 

 

 

Anonymitet, skydd för den som rapporterar

I svensk rätt finns det skydd för visselblåsare som regleras i olika lagar och rättspraxis. Detta skydd inkluderar grundlagarna, anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och visselblåsarlagen (Lag 2021:890) under vissa förutsättningar.

 

Visselblåsarlagen förbjuder arbetsgivaren att vidta åtgärder mot den som larmar om missförhållanden. Som visselblåsare har du möjlighet att välja att vara helt anonym, vilket innebär att varken du eller din rapport kan spåras. Detta syftar till att säkerställa att du kan slå larm om missförhållanden utan rädsla för repressalier.

bottom of page