top of page

Synpunkter och klagomål

 

Vi behandlar klagomål enligt fastställda rutiner och garanterar din anonymitet. Du har möjlighet att lämna klagomål angående personlig assistansen. Synpunkter och klagomål en viktig del i vårt förbättringsarbete.  

  

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt arbete och för att säkerställa att vår verksamhet behandlas med respekt. Vi är hängivna att våra kunder får den omsorg de förtjänar. Därför är det oerhört värdefullt för oss att få ta del av synpunkter och åsikter om vår tjänst. 

Blanketter

bottom of page