top of page

Kvalité

 

Vi har erhållit godkännande från Inspektionen för vård och omsorg för att driva personlig assistansverksamhet, och vi har etablerat kollektivavtal genom Vårdföretagarna. Vårt arbete inom kvalitet och ledning följer noggrant Vårdföretagarnas riktlinjer för assistansanordnare.

 

För oss är självbestämmande, valfrihet och delaktighet fyra centrala principer som vägleder vår verksamhet för att säkerställa att våra kunder får högkvalitativ assistans.

 

Kvalitet för oss betyder att vi har förmågan att uppfylla de krav och mål som fastställs i lagar och föreskrifter som är relevanta för vår verksamhet. Detta inkluderar även beslut som fattats i enlighet med dessa föreskrifter.

 

Som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete välkomnar vi feedback från alla våra intressenter. Genom att vara öppna för nya idéer och konstruktiv kritik strävar vi ständigt efter att förbättra vår verksamhet, eftersom vi är övertygade om att det alltid finns utrymme för förbättringar.

 

Vi uppmärksammar och värdesätter mångfalden i samhället och strävar efter att förstå och respektera varje individs UniQ’a perspektiv på världen.

 

Din delaktighet i din assistans handlar inte om vad du gör – utan om vad du vet.

bottom of page